Езици
Bulgarian English
Валута
Bulgarian lev Euro
Ароматерапия
Радиестезия

Откритието СУ-ДЖОК ( по-подробно)

 

<<< Назад

ПО ПОДРОБНО ...

Су-джок терапията е нова, неизвестна досега територия на акупунктурата - достъпна, резултатна и приложима от всеки човек. Тя е концентрирана изцяло върху ръцете и ходилата. На корейски език су - означава ръка, а джок - крак. От тук и името на откритието.

И преди откриването на су-джок терапията бяха известни различни лечебни и диагностични микроакупунктурни системи, разположени върху ръцете и ходилата, но те бяха като парченца мозайка, които не позволяват да се види цялата картина, а само загатват за нейната стойност. Су-джок терапията подреди тези парченца в цялостен и ясен образ, давайки възможност на всеки човек да намери високоефективен и простичък път към собственото си здраве. Именно тази простота и комплекс от други качества превръщат су-джок терапията в едно от големите медицински открития на ХХ век. Ето част от мотивите, които позволяват това определение:

 • Су-джок терапията е изключително лесна за усвояване. Тя може да бъде усвоена за няколко часа, в степен, достатъчна за практическото й прилагане. Тя е толкова лесна за разбиране, че в Русия (където получи особено бързо и широко разпространение) се изучава с успех в някои детски градини, а от 1997 г. е въведена и в училищната програма на много от средните училища.

 • За ползването на су-джок терапия не е необходимо специално медицинско образование. Тя е предназначена от природата за самолечение и може да се прилага от всеки в домашна обстановка.

 • Су-джок не изисква специални условия, апаратура, инструменти и може да се ползва успешно винаги, навсякъде и от всекиго.

 • Прилагането на су-джок терапия е абсолютно безопасно. Тя може да се ползва без никакви притеснения и ограничения, защото нейното въздействие e винаги еднопосочно - към излекуване. Неправилното прилагане на метода не може да навреди по никакъв начин. Просто няма да е ефективно. Според професор Жанайдаров, президент на Асоциацията по су-джок акупунктура в Казахстан, су-джок практически изтрива разликата между самолечението, което официалната медицина не одобрява, и хигиенните и профилактични навици, които трябва да бъдат поощрявани.

 • Су-джок терапията е съвместима с всеки друг вид лечение. Прилагането й успоредно с медикаментозно, билково и всякакво друго лечение ускорява рязко лечебния процес. При медикаментозно лечение това води до намаляване количеството на приеманите лекарства, а оттам и до намаляване на евентуалните вреди от тях. - Няма ограничения и противопоказания за нейното прилагане.

 • Няма възрастови ограничения за прилагането на су-джок. Може да се ползва с успех както от деца на 5, така и от старци на 95 години.

 • Су-джок терапия може да бъде ползвана за лечението на всеки орган, всяка става, всеки квадратен сантиметър от тялото. На практика всяка болест може да бъде лекувана със су-джок.

 • Независимо от простотата на метода, публикуваните в специализираната литература статистически, научни и клинични наблюдения сочат, че ефективността му при повечето заболявания е сравнима и по-висока от тази на лечението с лекарствени средства, при значително по-нисък процент рецидиви (възобновяване на болестта).

 • Су-джок терапията е ефективна при редица тежки хронични болести, които се лекуват изключително трудно, а понякога са нелечими с познатите досега лечебни средства.

 • Су-джок има животоспасяващ ефект при остри състояния от различен характер, когато е необходима незабавна и ефективна първа помощ, а няма възможност тя да се окаже от медицинско лице.

 • Су-джок терапията е безценна в бедни държави, в които не всеки може да си позволи квалифицирана медицинска помощ, или в райони, където достъпът до такава помощ е затруднен, и единствената алтернатива е самолечението.

Досега в историята на човечеството не е съществувал лечебен метод или лекарство с такава простота на приложението, достъпност и широкоспектърна ефективност. Су-джок терапията не предлага сензационен път към лечението на някое от нелечимите днес заболявания, но може да помогне на огромни маси от хора в борбата им с десетки банални болести, които ги тормозят в ежедневието. Затова тя може да бъде определена като едно от големите медицински открития на двадесети век.

Няколко години след своето раждане су-джок терапията започна да се налага в световен мащаб. За този кратък период е създадена международна асоциация по су-джок акупунктура. Хиляди акупунктуристи, в десетки държави, прилагат с успех су-джок в практиката си. На почти всички международни акупунктурни научни форуми постъпват съобщения и доклади за положителни резултати, постигани чрез су-джок терапия. За съжаление през този период в публичното пространство не се появи достатъчна, достъпна и практически използваема информация за възможностите на су-джок като метод за самолечение. Той все още е познат предимно на специалистите. Надяваме се, че усилията на фирма "МЕДИКС" за популяризирането на метода ще запълнят донякъде тази празнина.


Авторски текст: Разрешено е цитирането и копирането при посочване на източника ( в интернет - с хиперлинк ).

<<< Назад

Payment methods

Пълно търсене в сайта