Ароматерапия
Радиестезия
Пълно търсене в сайта
Как лекува СУ-ДЖОК (по-подробно)
 <<<Назад

Как лекува СУ-ДЖОК (по-подробно)

Човешкото тяло е сложен механизъм, в който всички части работят в тясна и постоянна взаимовръзка. За да могат да функционират правилно, те непрекъснато обменят информация помежду си. Във всяка част на тялото непрекъснато постъпва информация за състоянието на всички останали и същевременно се излъчва информация за собственото състояние. Този информационен обмен, както и съхраняването на получената информация, се извършва от така наречените системи на съответствие.

Системите на съответствие са информационно-енергетични проекции на организма, разположени върху всички обособени части на тялото. Те приличат на умалени копия на човешкото тяло, деформирани така, че да се вградят във формата на съответната част на тялото. Системи на съответствие са вградени в ушите, главата, стъпалата, ръцете, вътрешните органи, езика, веждите и всички останали обособени части на тялото, дори във всяка клетка.

Тъй като всяка система на съответствие представлява умалено копие на организма, в нея са представени всички органи, всички части на тялото. Зоните, участъците от системите на съответствие, които съответстват на отделните органи на тялото, се наричат зони на съответствие. Всеки орган и част от тялото имат своя зона на съответствие във всички системи на съответствие. Например стомахът има зони на съответствие в системите на съответствие, разположени върху ушите, очите, стъпалата и във всички останали системи на съответствие.

Зона на съответствие на стомаха в лявата ръка.Зона на съответствие на стомаха по система на съответствие Насекомо.Зона на съответствие на стомаха в десния крак.
Зони на съответствие на стомаха в различни системи на съответствие.

Системите на съответствие се намират в непрекъснат информационен обмен помежду си. Те съдържат пълна информация за организма. Освен че носят информация за човешкия организъм, те въздействат активно върху здравословното му състояние. Механизмът на това въздействие е следният:

Когато някой орган заболее, във всички системи на съответствие постъпва сигнал за това. Системите на съответствие реагират, като в тях, в тъканта на зоната на съответствие на болния орган, се формират едно или няколко миниатюрни сферични образувания. При натиск те са болезнени и субективно се усещат като болезнени точки.

Изображение на откриването на болезнена точка на стомаха.Маркирана болезнена точка, съответстваща на стомаха.
Откриване и маркиране на болезнена точка, съответстваща на стомаха.

Ако заболее бъбрекът, в неговите зони на съответствие, намиращи се върху ушите, ръцете, стъпалата, езика, носа, пръстите и всички други обособени части на тялото, се появяват болезнени точки. Същото става и при болест на стомаха, очите, черния дроб и всеки друг орган или част от тялото.

В ежедневния живот човек въздейства непрекъснато, случайно и хаотично върху една или друга система на съответствие и върху болезнените точки, които са се появили там в резултат на заболяване. Когато си сложи шапка, притиска част от зоните на съответствие, разположени върху главата. Когато върви, масажира зоните на съответствие, разположени върху стъпалата. Когато работи, въздейства върху зоните на съответствие по ръцете и т.н.

В резултат на това въздействие болезнените точки в зоните на съответствие генерират лечебни импулси, насочени към болния орган. Така от различни краища на тялото, от различни системи на съответствие към болния орган текат лечебни импулси. Те активират сложни регулационни механизми, които влизат в противоборство с болестта.

Лечебните импулси, създадени вследствие на ежедневната дейност на човека, се формират случайно и хаотично. Те са достатъчни за профилактичното поддържане на здравето, когато са налице леки отклонения в здравословното състояние. Тези импулси обаче могат да липсват при застоял начин на живот или да са недостатъчни при по-сериозно заболяване. Тогава болестта се задълбочава. Следователно, за да се излекуваме от по-сериозна болест, е необходимо сами да създадем достатъчно мощни лечебни импулси чрез съзнателно и насочено въздействие върху болезнените точки в някоя от системите на съответствие.

Веднага възниква въпросът - кои от многобройните системи на съответствие са най-ефективни и можем да ползваме най-успешно за тази цел? Кои от тях включват резервите на организма най-резултатно? Опитът, натрупан досега, показа, че това са системите на съответствие, разположени върху обособени части на тялото, които имат най-силно изразено подобие с човешкото тяло и създават най-често лечебни импулси. Такива обособени части са ръцете и ходилата. Те имат поразително структурно сходство, прилика със строежа на човешкото тяло. Освен това влизат най-често в контакт с околната среда, създавайки по този начин най-често лечебни импулси. Природата мъдро се е погрижила най-често създаваните импулси да бъдат най-мощни и резултатни. Затова лечебните импулси, които се генерират в системите на съответствие, разположени върху ръцете и ходилата, са далеч по-мощни и резултатни от създаваните в повечето други системи на съответствие.

Су-джок терапията е изградена изцяло върху системите на съответствие, разположени по ръцете и ходилата. Тя е съставена от две нива. Първото ниво е достъпно за хора без медицинско образование и включва няколко лечебни системи на съответствие. Най-важни от практическа гледна точка са две: 

  • Основна система на съответствие;
  • Система на съответствие "Насекомо".

Тези две системи на съответствие са подходящи и достатъчни за самостоятелно прилагане. Второто, висшето ниво на су-джок е метод за лечение на метафизична основа. Той е по-сложен и за овладяването му се изискват по-големи усилия. Но той също може да бъде овладян и прилаган самостоятелно.


Авторски текст: разрешено е цитирането и копирането при посочване на източника (в интернет - с хиперлинк).

<<<Назад
Езици
Bulgarian English
Валута
Bulgarian lev Euro
Специална оферта